Политик за свободу

Ответ: ЛИБЕРАЛ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Л
  • 2-я буква И
  • 3-я буква Б
  • 4-я буква Е
  • 5-я буква Р
  • 6-я буква А
  • 7-я буква Л

  • Варианты вопросов: