Холм, резиденция Давида, храм Яхве

Ответ: СИОН


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква С
  • 2-я буква И
  • 3-я буква О
  • 4-я буква Н

  • Варианты вопросов: