Предчувствие (устар.)

Ответ: ПРЕДВЕСТИЕ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

 • 1-я буква П
 • 2-я буква Р
 • 3-я буква Е
 • 4-я буква Д
 • 5-я буква В
 • 6-я буква Е
 • 7-я буква С
 • 8-я буква Т
 • 9-я буква И
 • 10-я буква Е

 • Варианты вопросов: