Препаратор

Ответ: ВИВИСЕКТОР


Подходит?

   

Разбор по буквам:

 • 1-я буква В
 • 2-я буква И
 • 3-я буква В
 • 4-я буква И
 • 5-я буква С
 • 6-я буква Е
 • 7-я буква К
 • 8-я буква Т
 • 9-я буква О
 • 10-я буква Р

 • Варианты вопросов: