Правый приток Днестра

Ответ: РЕУТ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Р
  • 2-я буква Е
  • 3-я буква У
  • 4-я буква Т

  • Варианты вопросов: