Бей в решето, коли в ... не пошло!

Ответ: СИТО


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква С
  • 2-я буква И
  • 3-я буква Т
  • 4-я буква О

  • Варианты вопросов: