Видимый край планеты

Ответ: ЛИМБ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Л
  • 2-я буква И
  • 3-я буква М
  • 4-я буква Б

  • Варианты вопросов: