Марка телевизора

Ответ: СОНИ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква С
  • 2-я буква О
  • 3-я буква Н
  • 4-я буква И

  • Варианты вопросов: