Знак в виде дуги над нотами

Ответ: ЛИГА


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Л
  • 2-я буква И
  • 3-я буква Г
  • 4-я буква А

  • Варианты вопросов: