Дядя Степа как спортсмен

Ответ: КОНЬКОБЕЖЕЦ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

 • 1-я буква К
 • 2-я буква О
 • 3-я буква Н
 • 4-я буква Ь
 • 5-я буква К
 • 6-я буква О
 • 7-я буква Б
 • 8-я буква Е
 • 9-я буква Ж
 • 10-я буква Е
 • 11-я буква Ц

 • Варианты вопросов: