Взгляд, точка зрения

Ответ: АСПЕКТ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква А
  • 2-я буква С
  • 3-я буква П
  • 4-я буква Е
  • 5-я буква К
  • 6-я буква Т

  • Варианты вопросов: