Тряпка, ветошка

Ответ: ТРЯПИЦА


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Т
  • 2-я буква Р
  • 3-я буква Я
  • 4-я буква П
  • 5-я буква И
  • 6-я буква Ц
  • 7-я буква А

  • Варианты вопросов: