Заболевание крови.

Ответ: ЛЕЙКОЗ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Л
  • 2-я буква Е
  • 3-я буква Й
  • 4-я буква К
  • 5-я буква О
  • 6-я буква З

  • Варианты вопросов: