Потенциал в запасе

Ответ: РЕСУРС


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Р
  • 2-я буква Е
  • 3-я буква С
  • 4-я буква У
  • 5-я буква Р
  • 6-я буква С

  • Варианты вопросов: