Логарифм. линейка

Ответ: БЕГУНОК


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Б
  • 2-я буква Е
  • 3-я буква Г
  • 4-я буква У
  • 5-я буква Н
  • 6-я буква О
  • 7-я буква К

  • Варианты вопросов: