Посредница в браках

Ответ: СВАХА


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква С
  • 2-я буква В
  • 3-я буква А
  • 4-я буква Х
  • 5-я буква А

  • Варианты вопросов: