"Хвост" Ее Величества

Ответ: ШЛЕЙФ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Ш
  • 2-я буква Л
  • 3-я буква Е
  • 4-я буква Й
  • 5-я буква Ф

  • Варианты вопросов: