В нее ставят букет

Ответ: ВАЗА


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква В
  • 2-я буква А
  • 3-я буква З
  • 4-я буква А

  • Варианты вопросов: