Любительница лошадей

Ответ: ЛОШАДНИЦА


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Л
  • 2-я буква О
  • 3-я буква Ш
  • 4-я буква А
  • 5-я буква Д
  • 6-я буква Н
  • 7-я буква И
  • 8-я буква Ц
  • 9-я буква А

  • Варианты вопросов: