Лагерь с/х работников

Ответ: СТАН


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква С
  • 2-я буква Т
  • 3-я буква А
  • 4-я буква Н

  • Варианты вопросов: