Средство передвижения

Ответ: ТРАНСПОРТ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква Т
  • 2-я буква Р
  • 3-я буква А
  • 4-я буква Н
  • 5-я буква С
  • 6-я буква П
  • 7-я буква О
  • 8-я буква Р
  • 9-я буква Т

  • Варианты вопросов: