Произведение М. Арцыбашева

Ответ: ЗЛОДЕИ


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква З
  • 2-я буква Л
  • 3-я буква О
  • 4-я буква Д
  • 5-я буква Е
  • 6-я буква И

  • Варианты вопросов: