Охотничья трещотка

Ответ: ВАБИК


Подходит?

   

Разбор по буквам:

  • 1-я буква В
  • 2-я буква А
  • 3-я буква Б
  • 4-я буква И
  • 5-я буква К

  • Варианты вопросов: